Team

Fysiotherapiepraktijk Heino kan u naast de reguliere fysiotherapie een uitgebreid pakket aan fysiotherapeutische specialisaties aanbieden.
Onze fysiotherapeuten volgen daarvoor continu de vereiste bijscholingen om up-to-date te blijven.
Binnen de praktijk vindt er regelmatig teamoverleg plaats om de voor u passende behandelingen te vinden. Daarnaast kennen we overlegsituaties met andere zorgaanbieders in Heino en omgeving, zoals de huisartsen, regionale collega’s, podotherapeut, oefentherapeute, ergotherapeuten en diëtiste.
Wij zijn aangesloten bij meerdere kwaliteitsnetwerken.

Christel de Vries


Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Hart- en Longrevalidatie
Oncologische revalidatie
Beweegprogramma Diabetes


Big registratienr. 59041695404

 Jan Venneman


Fysiotherapie
Psychosomatische Fysiotherapie
Haptonomie
Claudicatiotraining

 


Big registratienr. 69035279804

Tom Meijer


Fysiotherapie
Dry Needling
Sportrevalidatie
Hart- en Longrevalidatie

 


Big registratienr.. 59034453204

Rolien van der Heijden


Fysiotherapie
Oedeemtherapie
Bekkenbodemtherapie
Geriatriefysiotherapie
Claudicatiotraining


Big registratienr. 99033811004

Mariël Hogeboom


Fysiotherapie

 

 

 


Big registratienr. 19928008304

Tatjana Schmitt


Fysiotherapie
Handtherapie
Oedeemtherapie

 

 


Big registratienr.: 79912444504 

Jessica Slotman


Secretaresse

 

Klanttevredenheid

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor u als client zonodig te verbeteren. Uw ervaring als client is hierin dus van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg verstuurt vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, de medewerkers van Qualizorg en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de door ons verleende zorg.