Bekkenbodemtherapie

Bekkenbodemtherapie wordt gegeven door een bekkenbodem-fysiotherapeut. De therapie wordt gebruikt bij het voorkómen en behandelen van klachten en problemen binnen het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen, kinderen als ouderen zijn.

Tijdens bekkenbodemfysiotherapie leert iemand zich bewust te worden van de bekkenbodemspieren, het bekken en andere spieren rond het bekken. De patiënt leert de verschillende spieren aan te spannen en te ontspannen, zodat deze goed kunnen samenwerken. Het is ook van belang dat deze vaardigheden in het dagelijks leven ingepast worden.

Incontinentie is een veel voorkomende klacht waarvoor bekkenbodemfysiotherapie wordt voorgeschreven. Maar Bekkenbodemfysiotherapie wordt ook gegeven als de klachten veroorzaakt worden door:

 • Een stoornis in de functie van de bekkenbodemspieren.
 • Een stoornis in de samenwerking tussen de bekkenbodemspieren en andere spieren rondom het bekken.
 • Als sprake is van verstoord toiletgedrag.
 • Bij incontnentie voor urine
 • Bij incontinentie voor ontlasting
 • Bij obstipatie
 • Bij pijnklachten in de bekkenbodem.
 • Bij verzakkingsklachte
 • Bij seksuele problemen.
 • Voor en na operaties in het bekkenbodemgebied.
 • Bij bestralingen in het onderbuikgebied

Voordat de therapie kan beginnen de klachten uitgebreid besproken. Ook wordt specifiek gevraagd naar het toiletgedrag en eventuele problemen die samenhangen met het plassen, de ontlasting en seksualiteit. Soms is het van belang dat de patiënt thuis enkele dagen een plasdagboek of ontlastingsdagboek bijhoudt.

Onderzoek van de bekkenbodem
De bekkenbodem is een spiergroep die zich in het lichaam bevindt. Deze is daarom van buitenaf slechts beperkt te onderzoeken. Een bekkenbodem-fysiotherapeut onderzoekt niet inwendig. dat doet de huisarts of de gynaecoloog.

Het uitwendige onderzoek van de bekkenbodem kan in rugligging en zijligging uitgevoerd worden. De patiënt kan daarbij het ondergoed gewoon aanhouden. Met de gegevens van de arts en die uit de anamnese en het aanvullende onderzoek komen stelt de therapeut een behandelplan op.

Behandeling door de bekkentherapeut
De behandeling start met: Verstrekken van voorlichting over de mogelijke oorzaken en gevolgen van de klachten. Persoonlijk advies over o.a.Houding en beweging, voeding, toiletgedrag. Daarnaast wordt algemene informatie gegeven over de anatomie van het bekken met de bekkenorganen en de anatomie en de functie van de bekkenbodemspieren.

De behandeling kan bestaan uit oefeningen, ontspanningstherapie, en oefeningen voor thuis. Bekkenbodemoefeningen zijn niet voor iedereen hetzelfde. De oefeningen worden afgestemd op iemands specifieke klachten en de uitkomst van het onderzoek.