ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

Mensen die voor kanker een behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie ondergaan, gaan vaak achteruit in hun kracht en conditie. Daarnaast is er regelmatig sprake van een toename van vermoeidheid, een afname van de kwaliteit van leven en tevens verlies van ervaren controle over de situatie. Jarenlang is het advies naar patiënten geweest om vooral rust te houden tijdens de behandeling.

Helaas zorgt inactiviteit ook weer voor achteruitgang in kracht en conditie, waardoor er juist steeds meer klachten ontstaan.

De afgelopen vijftien jaar is er een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek verricht naar bewegen en kanker. Training, zowel tijdens als na de behandeling heeft positieve effecten op kracht en conditie, vermoeidheid en kwaliteit van leven.

Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van trainingsprogramma’s die mensen met kanker kunnen volgen tijdens of na medische behandeling. Zo’n training bestaat voornamelijk uit conditie- en spierkrachttraining, waarbij continu rekening gehouden wordt met beperkingen die de ziekte of de behandeling met zich meebrengen.

Voor elke Nederlander is het belangrijk om dagelijks 30 minuten te bewegen. Tijdens de behandeling voor kanker voelen mensen zich niet elke dag even fit. Het is belangrijk dat er goed wordt omgegaan met deze wisselende belastbaarheid en de beschikbare energie, zodat er toch voldoende lichaamsbeweging kan plaatsvinden. De ene persoon lukt dit zelfstandig, een ander heeft baat bij een begeleid trainingsprogramma. Ook na de medische behandeling is het voor sommige mensen moeilijk om zelf actief te zijn, of weer te worden. Hierbij kan een begeleid trainingsprogramma hulp bieden.

Fysiotherapiepraktijk Heino biedt u,  dichtbij huis, de begeleide trainingsprogramma’s tijdens of na de behandeling voor kanker.