Dry Needling

Al vele jaren bestaat in onze praktijk de mogelijkheid om behandeld te worden met triggerpoint Dry Needling. Deze techniek, waarbij met acupunctuurnaaldjes  myofasciale triggerpoints worden aangeprikt, is zeer effectief en kan in veel gevallen leiden tot een snel verminderen van pijnklachten. De werking van deze techniek is inmiddels in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.
Bij triggerpoint dry needling wordt gebruik gemaakt van acupunctuurnaalden. Triggerpoint dry needling is echter geen acupunctuur. Acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten. Zij hebben een andere opleiding, andere zienswijze en streven in hun behandeling andere doelen na. Triggerpoint dry needling is geen behandeling op zich, maar een behandeltechniek.

Triggerpoint dry needling maakt deel uit van een behandeling die er op gericht is klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen.
Daarvoor is meer nodig dan alleen het aanprikken van myofasciale triggerpoints. Er is veel aandacht voor klachtenonderhoudende factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting en dergelijke. Triggerpoint dry needling maakt het tevens gemakkelijker om andere fysiotherapeutische behandelingen uit te voeren.

Triggerpoint dry needling is volgens de wet BIG art. 36 geen voorbehouden behandeling. Het is dan ook voor fysiotherapeuten in Nederland toegestaan deze vorm van behandeling toe te passen, mits de fysiotherapeut daarvoor een relevante vervolgopleiding heeft gevolgd.
Tom Meijer is opgeleid door dr. Jan Dommerholt van het opleidingsinstituut Myopain Seminars in Bethesda, MD, USA. Dit is een internationaal erkend opleidingsinstituut voor myofasciale therapie in het algemeen en triggerpoint dry needling in het bijzonder, die in samenwerking met Myofasciale Pijn Seminars in Groningen
de opleiding in Nederland verzorgt. Deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Dry needling valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschapij vergoedt.