Geriatrische Fysiotherapie

Bij het ouder worden, zeker als u niet voldoende kunt bewegen, kunt u klachten krijgen of minder mobiel zijn. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

Fysiotherapeut voor ouderen

De geriatriefysiotherapeut behandelt ook patiënten die verschijnselen van ouderdom vertonen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie die is gericht op het terugkrijgen van en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Onder andere met informatie over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Het traject dat u bij uw geriatriefysiotherapeut doorloopt, begint met een uitgebreid vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw functioneren in de thuissituatie en wordt uithoudingsvermogen, kracht en balans als uitgangspunt genomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is nl. gebleken dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks bewegen en functioneren van ouderen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag wordt een programma opgesteld. De behandeling kan ook aan huis plaatsvinden, indien u niet naar de praktijk kan komen. Thuis traint u de bewegingen en activiteiten die in de eigen leefomgeving van belang zijn. Daarnaast is het mogelijk om een training te volgen in de praktijk.

Enkele feiten:

De sterkste voorspellers van het ontstaan van beperkingen in het dagelijks leven zijn gewichtsverlies, afname van loopsnelheid, balans, kracht en fysieke activiteit.Voldoende fysieke activiteit bij ouderen is van belang, omdat het de gezondheid kan bevorderen,  het ziekte proces vertragen en het verlengt de zelfredzaamheid.Specifieke effecten bewegen voor ouderen:

  • Verbetering zelfredzaamheid
  • Verbetering sociale activiteiten
  • Vermindering van valrisico en valangst
  • Verbetering cognitieve functies
  • Vermindering van depressies

Functioneel trainen leidt tot verbetering van algemeen dagelijkse activiteiten

De geriatriefysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een post-hbo masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. En is geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).  Herregistratie vindt plaats als er voldaan is aan de accreditatie-eisen in de vijfjarige registratieperiode.