Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is heel breed. De revalidatie is gericht op de periode dat de sporter geblesseerd raakt tot sporthervatting op het oude niveau. Soms is het oude niveau niet haalbaar, maar het streven is om binnen de grenzen het hoogst haalbare niveau te bereiken. Dit kan ook betekenen dat een sporter soms na revalidatie een beter niveau haalt dan in de periode voorafgaand aan een blessure. Simpelweg omdat op basis van een goede analyse niet eerder geconstateerde deficits in bijvoorbeeld kracht of coördinatie extra aandacht hebben gekregen tijdens de revalidatie.

Binnen het revalidatietraject staan een aantal begrippen centraal: coördinatie, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht: de grondmotorische eigenschappen. Hoe zit het met de trainbaarheid van de individuele sporter? Is een sporter wél of niet belastbaar? Welke energieleverende systemen zijn bij een sport prestatiebepalend? Welke belasting krijgt het bindweefsel te verwerken en hoe verlopen herstelprocessen?  Al deze aspecten worden in de behandeling betrokken.

sportblessure